หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''ชุมชนสะอาดตา ชาวประชาสุขใจ
ศึกษา, เศรษฐกิจสดใส ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม''
นายปริพัตร โพธิ์สุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม
วิสัยทัศน์
ศาลเจ้าแม่น้ำริน
พระธาตุแก้วศรีสองเมือง
ทันใจ
ศาลทหาร
ทัศนียภาพทางธรรมชาติ
''แหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่จริม''
อบต.แม่จริม
อ.แม่จริม จ.น่าน
1
2
 
 
 
 
มีไฟฟ้าใช้จำนวน   6 หมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้   642 ครัวเรือน
 
ในเขตตำบลน้ำตาล มีข้อมูลด้านอุตสาหกรรมของตำบล ดังนี้
หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1.2.3
ศูนย์เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง ตั้งอยู่ที่
หมู่ 4,5 และ หมู่ที่ 6
ศูนย์วิทยุสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม
เสาสัญญาณโทรศัพท์ระบบ AIS จำนวน 1 แห่ง
เสาสัญญาณโทรศัพท์ ระบบ DTAC จำนวน 2 แห่ง
โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 18 เครื่อง
 
ร้านค้าปลีก จำนวน 18 แห่ง
ร้านรับซ่อมจักรยานยนต์ จำนวน 1 แห่ง
โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 10 แห่ง
ปั๊มหลอด จำนวน 5 แห่ง
เสาสัญญาณโทรศัพท์ระบบ AIS จำนวน 1 แห่ง
เสาสัญญาณโทรศัพท์ ระบบ DTAC จำนวน 2 แห่ง
โรงต้มเหล้า จำนวน 1 แห่ง
ร้านก๋วยเตี๋ยว จำนวน 3 แห่ง
บ้านเช่า จำนวน 1 แห่ง
หน่วยบริการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง
         
  มีระบบประปาบาดาลของหมู่บ้านจำนวน 1แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านตองหมู่ที่ 5 ตำบลแม่จริม
  มีระบบประปาภูเขา จำนวน 3 แห่ง ประปาผิวดิน 1แห่ง และประปาบาดาล 1 แห่ง
  ประปาภูเขาบ้านก้อ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3
  ประปาภูเขาห้วยป้าก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4
  ประปาภูเขาห้วยปู่โส ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4
  ประปาภูเขาห้วยหมัน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4
  ประปาภูเขาห้วยเจี่ย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6
  ประปาภูเขาน้ำมวบ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6
  ประปาบาดาล ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5
  ประปาผิวดิน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4
  แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาคือ แหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน
 
 
 
 
 
  กลุ่มทำขนมดอกจอก
  กลุ่มทำนมถั่วเหลือง
  กลุ่มจักรสานผลิตภัณฑ์จากหวายและต้นแหย่ง
     
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 082-420-3089