หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''ชุมชนสะอาดตา ชาวประชาสุขใจ
ศึกษา, เศรษฐกิจสดใส ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม''
นายโชติธนินท์ กรณิศทิศารัศม์
ปลัด อบต.แม่จริม ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แม่จริม
วิสัยทัศน์
ศาลเจ้าแม่น้ำริน
พระธาตุแก้วศรีสองเมือง
ทันใจ
ศาลทหาร
ทัศนียภาพทางธรรมชาติ
''แหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่จริม''
อบต.แม่จริม
อ.แม่จริม จ.น่าน
1
2
 
 
 
 
 
         
  พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม
      พัฒนาและและส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม
 
 
         
  การพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคม
      การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
 
 
         
  การปรับปุรงและพัฒนาแหล่งน้ำ
 
 
         
  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
      การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์
      สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชน
      สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
 
         
  พัฒนาการศึกษาในระบบ
      พัฒนาการศึกษานอกระบบ
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 099-424-8965