หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''ชุมชนสะอาดตา ชาวประชาสุขใจ
ศึกษา, เศรษฐกิจสดใส ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม''
นายปริพัตร โพธิ์สุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม
วิสัยทัศน์
ศาลเจ้าแม่น้ำริน
พระธาตุแก้วศรีสองเมือง
ทันใจ
ศาลทหาร
ทัศนียภาพทางธรรมชาติ
''แหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่จริม''
อบต.แม่จริม
อ.แม่จริม จ.น่าน
1
2
 
 
 
 
สภาพสังคมของตำบลแม่จริมมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่อย่างเรียบง่ายตามแบบสังคมของชาวชนบท มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลแม่จริม
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตอง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำเท่ากับ 100%
 
มีวัดจำนวน 2 แห่ง คือ
วัดบ้านก้อ ตั้งอยู่ที่หมู่ 3
วัดบ้านตอง ตั้งอยู่ที่หมู่ 5
มีสำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง คือ
บ้านนาหมัน ตั้งอยู่ที่หมู่ 4
มีโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม จำนวน 2 แห่ง คือ
  โรงเรียนบ้านตอง ตั้งอยู่ที่หมู่ 5
  โรงเรียนบ้านก้อ ตั้งอยู่ที่หมู่ 3
มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 ศูนย์ คือ
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอง ตั้งอยู่ที่หมู่ 5
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหมัน ตั้งอยู่ที่หมู่ 4
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ตั้งอยู่ที่หมู่ 2
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 082-420-3089