หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''ชุมชนสะอาดตา ชาวประชาสุขใจ
ศึกษา, เศรษฐกิจสดใส ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม''
นายโชติธนินท์ กรณิศทิศารัศม์
ปลัด อบต.แม่จริม ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แม่จริม
วิสัยทัศน์
ศาลเจ้าแม่น้ำริน
พระธาตุแก้วศรีสองเมือง
ทันใจ
ศาลทหาร
ทัศนียภาพทางธรรมชาติ
''แหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่จริม''
อบต.แม่จริม
อ.แม่จริม จ.น่าน
1
2
 
 
 
 
 
 
  การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด มีเส้นทางคมนาคมหลัก จำนวน 2 เส้นทาง คือ ทางหลวงหมายเลข 1168 ระหว่าง จังหวัดน่านถึงอำเภอแม่จริม ระยะทาง 38 กิโลเมตร เป็นถนนราดยาง ขนาด 2 ช่องทาง และทางหลวงหมายเลข 1125 ระหว่างอำเภอสันติสุขถึงอำเภอแม่จริม ระยะทาง 28 กิโลเมตร เป็นถนนราดยาง ขนาด 2 ช่องทาง ซึ่งการคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม ยังไม่มีรถโดยสารประจำทางผ่าน การคมนาคมในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม เป็นถนนลาดยางและคอนกรีต และมีบางส่วนที่ยังเป็นถนนลูกรัง
 
 
 
  ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ มีทรัพยากรธรรมชาติที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาชีพได้ คือ ไม้ไผ่, ต้นกก , ต้นแหย่ง สำหรับทำเครื่องจักสาน ดอกหญ้าสำหรับทำไม้กวาด ผลชิด เป็นต้น
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  แม่น้ำแม่จริม แม่น้ำมวบ , ลำห้วย, ลำน้ำ , บึง, หนอง และอื่นๆ
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น        
  ฝาย 14 แห่ง ได้แก่
  ฝายบ้านก้อ ฝายวังเคียน ฝายห้วยแหน
  ฝายบ้านตอง ฝายกวาง ฝายห้วยโป่ง
  ฝายบ้านตองเจริญราษฏร์ ฝายนาบอน ฝายห้วยปู่สิน
  ฝายห้วยก้อหลวง ฝายห้วยป้าก ฝายห้วยนา
  ฝายนาสา ฝายโป่งเปลือย    
  บ่อน้ำตื้น 107 บ่อ        
  บ่อโยก 9 บ่อ        
  อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง ได้แก่        
  อ่างเก็บน้ำมวบ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านตองเจริญราษฏร์    
  อ่างเก็บน้ำห้วยปรุง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านบอน    
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 099-424-8965