หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''ชุมชนสะอาดตา ชาวประชาสุขใจ
ศึกษา, เศรษฐกิจสดใส ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม''
นายโชติธนินท์ กรณิศทิศารัศม์
ปลัด อบต.แม่จริม ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แม่จริม
วิสัยทัศน์
ศาลเจ้าแม่น้ำริน
พระธาตุแก้วศรีสองเมือง
ทันใจ
ศาลทหาร
ทัศนียภาพทางธรรมชาติ
''แหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่จริม''
อบต.แม่จริม
อ.แม่จริม จ.น่าน
1
2
 
 
     
ข่าวสาร
 
 
 

 
สัญญา 10/2562 จ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 2 : งบประมาณ ปี 2562  
<<
>>
X
แบบรูปรายการ(คลิกที่นี่)
รายการละเอียด (คลิกที่นี่)
ปริมาณงานและราคา (คลิ๊กที่นี่)
สัญญา(คลิ๊กที่นี่)
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ชื่อโครงการ: จ้างก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านฝาย หมู่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาวรวม 240 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ

สัญญาเลขที่ 10/2562  ลงวันที่  29 ส.ค.2562
เริ่มสัญญา  30 ส.ค. 2562 สิ้นสุด 28 ต.ค.2562
รับประกัน : 2 ปี(นับถัดจากวันไ้ด้รับมอบงาน)
ค่าปรับ :  วันละ 1,225 บาท

ผู้รับจ้าง  : หจก.จันทรธิมา การโยธา
ค่าจ้าง : 490,000 บาท

งบประมาณ: 492,000 บาท
ราคากลาง : 507,600 บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
(คำสั่งฯ ที่ 126/2562 ลว.13 สค. 62 )
1. นายวิษณุพงศ์  นวพงษ์ศิรินทร์    ประธานกรรมการ
2.นางยุพากร  กันเสน                             กรรมการ
3.นายวรวัตร์ ตาลจรัส                             กรรมการและเลขานุการ

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
- นายเวทิศ  รัตนวิโรจน์

*อ้างอิง*
-ราคากลาง(บก.01) คำนวณวันที่ 6 ส.ค.62
-โครงการเลขที่ 62087219477
-ประกาศผลผู้ชนะฯ วันที่ 21 ส.ค.62
-เลขคุมสัญญาในระบบ e-Gp 620822025182

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2562 เวลา 13.49 น. โดย คุณ กมลลักษณ์ อินต๊ะภา

ผู้เข้าชม 381 ท่าน

 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 099-424-8965