หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''ชุมชนสะอาดตา ชาวประชาสุขใจ
ศึกษา, เศรษฐกิจสดใส ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม''
นายโชติธนินท์ กรณิศทิศารัศม์
ปลัด อบต.แม่จริม ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แม่จริม
วิสัยทัศน์
ศาลเจ้าแม่น้ำริน
พระธาตุแก้วศรีสองเมือง
ทันใจ
ศาลทหาร
ทัศนียภาพทางธรรมชาติ
''แหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่จริม''
อบต.แม่จริม
อ.แม่จริม จ.น่าน
1
2
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านตอง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านตอง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาบริการรื้อถอน ครุภัณฑ์สำนักงาน ชนิดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรเลียบลำน้ำมวบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอาคารสำนักงานชั่วคราว อบต.แม่จริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการเก็บขน เอกสาร ตู้เก็บเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งของต่าง ๆ อบต.แม่จริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 099-424-8965